Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind deltar i informationsmöte med ungdomsrörelsen

Publicerad

Idag, onsdag 16 juni, inleder kultur- och demokratiminister Amanda Lind ett informationsmöte om den ungdomspolitiska skrivelsen som Kulturdepartementet bjudit in till.

Regeringen presenterade i år en ungdomspolitisk skrivelse till riksdagen med en redovisning av utvecklingen mot det ungdomspolitiska målet att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Syftet med mötet är att informera företrädare för ungdomsrörelsen om skrivelsen och utvecklingen av ungdomspolitiken.

- Vi kan se att en stor andel av unga har makt att forma sina liv, men det finns grupper som har betydligt sämre levnadsvillkor än andra. Regeringen presenterar i skrivelsen nya prioriteringar för ungdomspolitiken där vi inte minst i pandemins spår ser vikten av att prioritera ungas sociala inkludering och etablering på arbetsmarknaden, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Till mötet har ett hundratal ungdomsorganisationer bjudits in och tjänstepersoner från Kulturdepartementet kommer att presentera innehållet i den ungdomspolitiska skrivelsen. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) generaldirektör Lena Nyberg medverkar och informerar om MUCF:s uppdrag.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.