Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Anders Ygeman deltar i späckat EU-rådsmöte

Publicerad

I Luxemburg samlas på fredag den 11 juni EU:s energiministrar för att bland annat diskutera TEN-E förordningen, den europeiska vätgasstrategin och rådslutsatserna om renoveringsvågen. Sverige representeras av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

På fredagens agenda finns bland annat revideringen av förordningen för den transeuropeiska energiinfrastrukturen (TEN-E) där förhoppningen är att anta rådets allmänna inriktning. För svensk del är det viktigt att EU:s klimatmål uppnås genom uteslutande investeringar i fossilfri infrastruktur samt att vätgasblandningar med naturgas utesluts ur förordningen. Samma ståndpunkt har Sverige då en framtida europisk vätgasstrategi ska diskuteras.

Vid rådsmötet väntas även rådslutsatserna om den så kallade renoveringsvågen antas. Regeringen välkomnar rådslutsatserna och anser att renovering av byggnader kan bidra till effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan. Regeringen anser också att marknaden ska finansiera merparten av de investeringar som krävs för att nå energimålen 2030.

Presskontakt

Lina Glans
Politisk sakkunnig hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0788069
e-post till Lina Glans

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.