Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ändring av regleringsbrev för IAF

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Ändringen är en direkt följd av riksdagens beslut i budgetpropositionen för 2021 avseende medel för att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen.

I budgetpropositionen för 2021 tillfördes medel till Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna för att tillsammans IAF och en nyinrättad funktion på Ekonomistyrningsverket, stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen.

Av dessa medel beräknas 10 miljoner kronor avse ett bidrag till arbetslöshetskassorna. Regeringen har beslutat att ge IAF i uppdrag att göra beräkningar och ge förslag till hur de medel som beräknats för bidraget ska fördelas mellan arbetslöshetskassorna. IAF ska redovisa förslag till bidragsnivå för respektive arbetslöshetskassa.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 augusti 2021.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00