Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändringar i undantaget från det tillfälliga inreseförbudet för personer som bor i Japan

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringarna gäller undantaget för personer som bor i ett land utanför EU och ligger i linje med ministerrådets uppdaterade rekommendation till EU:s medlemsstater.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars 2020 och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts efter rekommendationer av kommissionen och EU:s ministerråd. Det senaste beslutet om förlängning för resor till Sverige från länder utanför EU/EES innebär att inreseförbudet nu gäller till och med den 31 augusti 2021.

Till inreseförbudet finns flera undantag, varav ett gäller personer som är bosatta i vissa angivna länder utanför EU. Dagens beslut innebär att den som är bosatt i Japan ska undantas från inreseförbudet enbart på den grunden att han eller hon är bosatt där. Även övriga undantag från inreseförbudet kommer fortsättningsvis att vara tillämpliga på personer som är bosatta i Japan.

Kravet på att en utländsk medborgare som är undantagen från inreseförbudet, till exempel den som är bosatt i Japan, ska kunna uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion vid inresa till Sverige kvarstår.

Coronaviruset är en internationell angelägenhet som kräver gränsöverskridande samarbete och koordinerade åtgärder. Det är viktigt att vi inom EU fortsatt agerar samordnat för att på bästa sätt skala tillbaka inreserestriktionerna när smittskyddsläget förändras till det bättre. Dagens beslut ligger i linje med ministerrådets uppdaterade rekommendation till EU:s medlemsstater.

Ändringarna träder i kraft den 14 juni 2021.

För mer information om hur förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen besök Polismyndighetens webbplats för mer information. Se länkar här intill.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.