Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde presenterar nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Europa

Publicerad

Idag publicerar UD 14 nya landrapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i Europa. Rapporterna är ett viktigt utrikespolitiskt verktyg för att främja ökad respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Rapporterna omfattar Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Fokus för lanseringen är rättsstatens principer och coronapandemin. Rapporterna lanseras av utrikesminister Ann Linde idag den 17 juni, inför inbjudna representanter från civilsamhället.

Det finns mycket att känna stolthet över när det gäller framstegen i denna del av Europa över tid. Samtidigt utmanas demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer också i vår region. Våra landrapporter är en signal om att Sverige inte kommer att vara tyst när vi ser att enskilda individers rättigheter kränks eller när demokratin utmanas och ifrågasätts, oavsett var i världen det sker, säger Ann Linde.

Media kan följa lanseringen via länk. För inbjudan till lanseringen maila hedvig.keussen@gov.se.

Rapporterna publiceras i samband med lanseringen den 17 juni klockan 13.00 på regeringens hemsida, www.regeringen.se.

Bakgrund om rapporterna:

Utrikesdepartementet publicerar sedan början av 2000-talet rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna i många av världens länder. Rapporterna tas fram regionvis på rotationsbasis och uppdateras med omkring två års intervall. De gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna. Rapporterna som presenteras den 17 juni beskriver situationen fram till den 31 december 2020.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske