Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Bättre uppföljning av läkemedel för djur

Publicerad

Regeringen lämnar i en lagrådsremiss ett antal förslag som ska förbättra tillgången till uppgifter gällande läkemedel för djur. Förslagen syftar till att stärka myndigheternas uppföljning och tillsyn, samt veterinärers egenuppföljning, bland annat när det gäller antibiotikaanvändning.

– Antibiotikaresistens är ett allvarligt globalt hot, som Sverige är drivande i att motverka. En god uppföljning och tillsyn av läkemedel för djur utgör en viktig del i detta arbete som vi nu vill stärka ytterligare, säger socialminister Lena Hallengren.

– Ett av målen i regeringens strategi för arbetet mot antibiotikaresistens är att stärka tillgången till data om försäljning och användning av antibiotika inom alla sektorer. Detta är ett viktigt led för att uppfylla det målet för djursektorn, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

I lagrådsremissen föreslås en skyldighet för den som bedriver öppenvårdsapotek att lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten vid expedieringar av recept som avser läkemedel för djur. Det föreslås därutöver bland annat att sekretess hos E-hälsomyndigheten inte ska hindra att uppgifter lämnas till öppenvårdsapotek, samt att apotekspersonal ska omfattas av tystnadsplikt även när de expedierar läkemedel för djur.

Lagrådsremissen innehåller även bedömningar om vilka uppgifter som bör samlas in och lämnas ut av E-hälsomyndigheten, och vilka uppgiftsskyldigheter som behövs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot
Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.