Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Beslut om fördelning av stöd till idrotten

Publicerad

Regeringen har beslutat att det sedan tidigare aviserade stödet om 600 miljoner kronor till idrotten ska fördelas av Riksidrottsförbundet. Beslutet är en följd av regeringens åttonde extra ändringsbudget för 2021, som beslutades av riksdagen den 23 juni.

Stödet ska användas för att mildra ekonomiska konsekvenser av pandemin.

Regering och riksdag har vid fyra tidigare tillfällen beslutat om extra medel till idrotten med anledning av pandemin. Under 2020 anvisades 500 mnkr respektive 1 000 mnkr. Under 2021 har hittills 365 mnkr respektive 1 020 mnkr beslutats.

Stödet har tidigare aviserats här: Kris- och stimulansstöd till idrotten - Regeringen.se

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 60
e-post till Desha Svenneborg