Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Beslut om konsulär undersökningskommission

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att en kommission ska tillsättas för att granska regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av de frihetsberövade svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai.

Uppdraget syftar, utöver granskningen, till att bedöma om det finns behov av förändringar i regeringens, Utrikesdepartementets eller utlandsmyndigheternas arbete och vid behov, föreslå nödvändiga åtgärder.

- Jag vill understryka att regeringen arbetar med oförminskad kraft och hela tiden ser över alla möjliga vägar framåt med syfte att nå resultat för att Dawit Isaak och Gui Minhai ska släppas. Det är därför viktigt att betona att kommissionens arbete inte får inverka negativt på arbetet med att få Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna, säger utrikesminister Ann Linde.

Kommissionen kommer att bestå av tre ledamöter och ha hjälp av sekreterare, sakkunniga och experter och ska påbörja sitt arbete den 1 juli i år. Uppdraget ska redovisas den 31 mars 2022. Kommissionens uppdrag överensstämmer med det tillkännagivande som riksdagen översände till regeringen den 20 januari i år och som regeringen har valt att tillgodose i och med dagens beslut.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa, via registrator