Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Elcertifikatsystemet – Det svenska stoppdatumet den 31 december 2021 står fast

Publicerad

Representanter från Infrastrukturdepartementet och det norska Olje og energidepartementet träffades den 15 juni 2021 i ett så kallat rådsmöte inom ramen för det gemensamma elcertifikatsystemet mellan Sverige och Norge. Under mötet avhandlades att det svenska stoppdatumet den 31 december 2021 står fast.

Svenska stoppdatumet innebär att inga nya anläggningar i Sverige som sätts i drift efter den 31 december 2021 ska kunna godkännas in i det gemensamma elcertifikatsystemet. Anläggningar som sätts i drift i Sverige före stoppdatum, och som uppfyller kraven för att tilldelas elcertifikat, kan däremot godkännas fram till och med 2035. Detta framgår av lagen (2011:1200) om elcertifikat.

I ett nytt avtal som undertecknades av energi- och digitaliseringsministern Anders Ygeman och hans norska kollega Tina Bru den 18 september 2020 framgår att det svenska stoppdatumet har varit villkorat på så sätt att vid utgången av mars 2021 ska anläggningar med en normalårsproduktion på minst 46,4 TWh el ha godkänts för tilldelning av elcertifikat inom det gemensamma elcertifikatssystemet med Norge. Detta villkor är uppfyllt och parterna är eniga om att stoppdatum 31 december 2021 står fast.

Denna kungörelse uppfyller avtalets artikel 9.5 som anger att ”Parterna ska senast vid utgången av september 2021 kommunicera till marknaden vilket stoppdatum som ska gälla i enlighet med i artikel 4.3.”

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Fakta och bakgrund

Ramarna för elcertifikatsystemet regleras i ett bilateralt avtal mellan Sverige och Norge. I avtalets artikel 4.3 framgår att ”Anläggningar som sätts i drift i Sverige före stoppdatum, och som uppfyller kraven för att tilldelas elcertifikat, ska kunna godkännas fram till och med 2035.” Vidare framgår det att ”Om inte anläggningar med en normalårsproduktion på minst 46,4 TWh el har godkänts för tilldelning av elcertifikat inom det gemensamma elcertifikatssystemet före utgången av mars 2021, ska stoppdatum flyttas till den 31 december 2023 för anläggningar i Sverige.”

Representanter från Infrastrukturdepartementet och Olje og energidepartementet i Norge har den 15 juni 2021 haft ett rådsmöte inom elcertifikatsystemet. Under mötet konstaterades att anläggningar med en förväntad normalårsproduktion på 46,464 TWh vid utgången av mars månad hade godkänts in i det svensk-norska elcertifikatsystemet. Detta innebär att villkoren för det svenska stoppdatumet är uppfyllt.