Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

EU-ministern gör digitalt besök på Wisbygymnasiet

Publicerad

Vad tycker elever i Sverige om EU och vilka frågor är viktiga att Sverige driver i EU-arbetet? Som en del i den rundresa EU-ministern påbörjade under förra året, samtalar Hans Dahlgren idag den 7 juni med ungdomar vid Wisbygymnasiet på Gotland.

Hans Dahlgren kommer att få en presentation av skolans EU-arbete, svara på elevernas frågor och ta del av deras syn på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Den digitala frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i Sverige och går att följa live måndagen den 7 juni  kl. 10.00-10.45 på Youtube.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha.

Om EU-resan

I början av 2020 påbörjade EU-minister Hans Dahlgren EU-resan i syfte att ta del av ungas syn på EU. Besöken – inledningsvis på plats men därefter digitalt – har skett på skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige, och är en del av regeringens arbete med att öka kunskapen om och delaktigheten i EU-frågor.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00