Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förbättrade möjligheter till hållbar utveckling i Sveriges regioner och landsbygder

Publicerad

Näringsdepartementet remitterar idag ett förslag till principer för att utse Sveriges regionalstödskarta för perioden 2022–2027. Förslaget innebär att Sveriges regionalstödskarta från 2022 kommer att omfatta de områden som ingår i den nuvarande stödkartan. Dessutom inkluderas landsbygdsområden i Sveriges södra delar.

– En ny regionalstödskarta som omfattar landsbygdsområden i Sveriges norra och södra delar kommer att möjliggöra investeringar i jobb och tillväxt i alla delar av landet som har stora behov, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Genom kartan kan berörda regioner och Tillväxtverket bevilja regionalt investeringsstöd till företag i stödområdet för verksamhet som bedöms få betydelse för näringslivets utveckling.

Remissvaren ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 9 augusti 2021.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.