Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förlängt stöd till ambulansflygtransporter

Publicerad

Regeringen förlänger det statliga stödet för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19 till och med den 15 augusti 2021. Beslutet, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, innebär en förlängning av ansökningsperioden med ytterligare en och en halv månad.

Under pandemin har förutsättningarna för ambulansflygtransporter förändrats. Den har både inneburit att krav ställs på att transporterna ska vara anpassade för patienter som har insjuknat i covid-19 och att efterfrågan på vissa andra ambulansflygtransporter har minskat. För att fortsatt säkra att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter behöver därför sådan verksamhet tillfälligt stärkas.

Stödet får lämnas för icke täckta fasta kostnader som har uppstått i företagets ambulansflygverksamhet till följd av utbrott av sjukdomen covid-19 under stödperioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 15 augusti 2021. Stödet kan lämnas med maximalt 70 procent av de icke täckta fasta kostnaderna. För den totala stödperioden 1 januari-15 augusti 2021 ska det högsta stödbeloppet vara 20 000 000 kronor per företag.

Förordningen träder i kraft den 1 juli 2021.

Regeringen avsätter totalt 62 miljoner kronor för ändamålet under 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir förordningen tillgänglig?

Förordningar publiceras på webbplatsen www.svenskforfattningssamling.se i regel en dag efter att beslutet är fattat.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter