Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förstärkt tillsyn inom den psykiatriska tvångsvården

Publicerad

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får i uppdrag att förstärka och utveckla tillsyn och uppföljning av den psykiatriska tvångsvården samt den rättspsykiatriska vården. Regeringsuppdraget ska säkerställa att myndigheten kan bedriva en strategisk, effektiv och enhetlig tillsyn.

Under senare tid har flera åtgärder vidtagits av regeringen för att stärka och utveckla den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Trots omfattande insatser har flera aktörer pekat på att det finns ett fortsatt behov av ett stärkt barnrättsperspektiv, rättssäkerhet och säkerhet i vården för de personer som vårdas med stöd av tvångslagstiftningen.

Inspektionen för vård och omsorg får nu i uppdrag att bland annat förbättra inrapportering, register och datatillgång så att myndigheten bättre ska kunna följa upp vårdgivarnas användning av tvångsåtgärder. IVO ska även vidta insatser för att säkerställa en ändamålsenlig och regelbunden tillsyn inom tvångsvården avseende såväl rättssäkerhet som vårdinnehåll. Till exempel kontroller av fysiska vårdmiljöer och patienter som hålls avskilda under lång tid.

Vidare ska IVO utveckla stöd och arbetssätt utifrån ett barnrättsperspektiv, samt arbeta för att öka patientens tillgång till information om vårdens syfte och innehåll, sina rättigheter och möjligheter att framföra klagomål.

Myndigheten får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2021.

Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 31 maj 2022. Uppdraget ska därefter delredovisas årligen under perioden 2023–2024, och slutredovisas senast den 31 maj 2025.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström