Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Hans Dahlgren till Luxemburg för möte med EU-ministrarna

Publicerad

Tisdagen den 22 juni reser EU-minister Hans Dahlgren till Luxemburg för möte i Allmänna rådet.

Vid mötet sker en utfrågning av Polen och Ungern inom ramen för de så kallade artikel 7-förfaranden som pågår med anledning av den oroande utvecklingen avseende respekten för rättsstatens principer i de båda länderna.

På agendan står också förberedelser inför Europeiska rådets möte den 24–25 juni. Ministrarna kommer också att diskutera utvidgningsfrågor och stabiliserings- och associeringsprocessen på västra Balkan, och de kommer att informeras om arbetet med Konferensen om Europas framtid som sedan i maj pågår i EU.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-5928548
e-post till Darina Agha