Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Jägare subventioneras för analyser av vildsvinskött

Publicerad

Regeringen har beslutat att införa subventioner för analyskostnader av trikiner och cesium-137 i vildsvinskött. Subventionerna kommer jägare till del genom att laboratorierna ersätts för analyser som utförs åt jägare. Syftet är att med bibehållen livsmedelssäkerhet öka mängden vildsvinskött som konsumeras hos jägare. Subventionerna gäller för analyser utförda efter den 1 juli i år.

I april 2020 beslutade regeringen om det s.k. vildsvinspaketet som en del av livsmedelsstrategins andra handlingsplan. Syftet är att öka volymerna av vildsvinskött på marknaden genom att underlätta köttets väg till konsument och skapa incitament för jägare att skjuta fler vildsvin. Satsningen på subventioner som nu presenteras är en fortsättning på detta.

Ackrediterade laboratorier som utför analyser för förekomst av trikiner eller cesium-137 för privatpersoners räkning kommer kunna ansöka om ersättning hos Livsmedelsverket. Ersättningens storlek är högst 120 kronor per trikinanalys och 495 kronor per cesiumanalys.

Medel för subventioner finns avsatta i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategins andra handlingsplan och förstärktes ytterligare i budgetpropositionen för 2021. Satsningarna bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.