Innehållet publicerades under perioden

-

Jennie Nilsson har entledigats, landsbygdsminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Jennie Nilsson deltar i digitalt nordiskt ministerrådsmöte

Publicerad

Den 24 juni deltar landsbygdsminister Jennie Nilsson i det årliga Nordiska Ministerrådsmötet för Fiske och vattenbruk, Jordbruk, Livsmedel och Skogsbruk. Mötet äger rum digitalt och sker under ledning av det finska ordförandeskapet.

Jordbruksministrarna ska under mötet diskutera och lyfta fram de nordiska ländernas gemensamma synpunkter inför FNs toppmöte i höst om hållbara livsmedelssystem.

På agendan finns också en rad punkter inom ministerrådets ansvarsområden som information om arbete med Nordiska Näringsrekommendationer, byggnationer på Nordiskt Genresurscenter (NordGen) i Alnarp och samarbeten om vildsvinsproblematiken i Norden.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00