Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Jennie Nilsson deltar i digitalt nordiskt ministerrådsmöte

Publicerad

Den 24 juni deltar landsbygdsminister Jennie Nilsson i det årliga Nordiska Ministerrådsmötet för Fiske och vattenbruk, Jordbruk, Livsmedel och Skogsbruk. Mötet äger rum digitalt och sker under ledning av det finska ordförandeskapet.

Jordbruksministrarna ska under mötet diskutera och lyfta fram de nordiska ländernas gemensamma synpunkter inför FNs toppmöte i höst om hållbara livsmedelssystem.

På agendan finns också en rad punkter inom ministerrådets ansvarsområden som information om arbete med Nordiska Näringsrekommendationer, byggnationer på Nordiskt Genresurscenter (NordGen) i Alnarp och samarbeten om vildsvinsproblematiken i Norden.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.