Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Krisstöd till ideella kulturarvsaktörer, slöjdare och kulturhantverkare

Publicerad

Regeringen tillför extra medel till Riksantikvarieämbetet att fördela i krisstöd till ideella kulturarvsaktörer och till Nämnden för hemslöjdsfrågor att fördela i krisstöd till slöjdare och kulturhantverkare. Beslutet är en följd av vårändringsbudget för 2021 som beslutades av riksdagen den 16 juni.

Ideella kulturarvsaktörer, slöjdare och kulturhantverkare har drabbats av pandemin genom bland annat minskade intäkter på grund av restriktioner, inställda och uppskjutna evenemang.

Riksantikvarieämbetet får nu 20 miljoner kronor extra att fördela till ideellt kulturarvsarbete och Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 miljoner kronor extra att fördela för främjande av hemslöjd.

Riksdagen beslutade om krisstöden i vårändringsbudgeten och medlen är en omfördelning av tidigare medel från BP21.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.