Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Lag om ökat skydd för mindre livsmedelsproducenter utfärdas

Publicerad

Idag beslutar regeringen om att utfärda en lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Lagen ska bidra till att stärka konkurrenskraften i den svenska livsmedelskedjan.

Genom den nya lagen införs förbud för köpare med en årsomsättning på över motsvarande två miljoner euro att använda vissa handelsmetoder mot leverantörer. I lagen finns även bestämmelser om tillsyn och om sanktioner för den som bryter mot förbuden mot otillbörliga handelsmetoder.

- Regeringen presenterade ett välbalanserat förslag om hur vi kan stärka skyddet för den svagare parten i livsmedelskedjan och öka konkurrenskraften i den svenska livsmedelskedjan. Riksdagen gick på regeringens linje och jag är nöjd och positiv till att vi får ett regelverk som stärker svensk primärproduktion och förädlingsindustri. Regelverket om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan är ett steg på vägen och kan bidra till att nå målen i den svenska livsmedelsstrategin, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Nya regler om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan har diskuterats på EU-nivå sedan 2009 och ett direktiv beslutades 2019. Syftet med direktivet som medlemsstaterna ska genomföra nationellt är att stärka de svagare aktörerna i livsmedelskedjan mot otillbörliga handelsmetoder. Dessa är oftast små och medelstora företag inom primärproduktionen, men kan även vara aktörer inom det förädlande livsmedelsindustriledet och större företag med en svag förhandlingsstyrka.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.