Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern kallar till möte om veterinär tillgänglighet

Publicerad

Med anledning av Jordbruksverkets redogörelse över minskad veterinär tillgänglighet i sommar bjuder landsbygdsminister Jennie Nilsson den 10 juni in berörda aktörer för samtal om läget och möjliga åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna.

I en skrivelse till Näringsdepartementet redogör Jordbruksverket för ett allvarligt läge vad gäller Sveriges veterinära tillgänglighet i sommar. Flera stora djursjukhus har aviserat att de minskar sina öppettider under sommaren och att konsekvenserna kan bli omfattande för djur och djurägare.

Tillsammans med Distriktsveterinärerna har Jordbruksverket i skrivelsen till Näringsdepartementet lämnat förslag på åtgärder inför sommaren. Med åtgärdsförslagen som grund bjuder landsbygdsminister Jennie Nilsson in berörda aktörer för att diskutera hur man tillsammans kan begränsa de negativa konsekvenserna för djur och djurägare.

– Det är av absolut yttersta vikt att vi tillsammans nu lyfter på varenda sten för att trygga tillgången på veterinärer i Sverige – på både kort och lång sikt, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.