Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Människohandel i fokus på årets nordiska justitieministermöte

Publicerad

I dag deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i det årliga mötet med justitieministrarna från de nordiska grannländerna som hålls digitalt. Det övergripande temat för mötet är människohandel.

Under mötet kommer justitieministrarna att diskutera hur de nordiska länderna kan stärka sitt arbete mot människohandel. EU-kommissionär Ylva Johansson deltar även vid mötet för att berätta om EU:s nya strategi mot människohandel.

–  Att bekämpa sexualbrott och människohandel är högt prioriterade frågor för Sverige. Det är en grundläggande uppgift för samhället att skydda barn och vuxna mot alla former av sexuella kränkningar och kränkningar av människovärdet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Andra ämnen som kommer att diskuteras under mötet är bland annat utmaningar i samband med lagstiftningsfrågor under covid-19-pandemin och svårigheter att överföra utländska medborgare, dömda för brott, till fängelse i sina hemländer.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00