Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Ny batterilagstiftning på agendan i Luxemburg

Publicerad

I dag träffar miljö- och klimatminister Per Bolund sina EU-kollegor på årets första fysiska miljörådsmöte. Miljö- och klimatministrarna ska bland annat diskutera EU:s handlingsplan för nollutsläpp och förslaget om en ny batterilagstiftning för EU.

Förslaget om en ny batteriförordning som presenterades i december förra året är en del av genomförandet av gröna given och ska modernisera lagstiftningen och bidra till elektrifieringen för att uppnå EU:s klimatmål. I förhandlingarna driver Sverige på för en hög ambitionsnivå gällande miljö och klimat. Det portugisiska ordförandeskapet ska på rådsmötet ge en lägesrapport om hur långt man kommit i förhandlingarna.

– Batterier är en förutsättning för elektrifieringen och för att nå klimatmålen. För att få en hållbar elektrifiering krävs dock att vi ställer krav på hur batterier framställs och hur de hanteras när de blivit avfall. Det krävs också att råmaterialen utvinns på ett hållbart sätt och att vi hushållar med våra resurser genom återanvändning och återvinning, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Under miljörådet förväntas ministrarna också anta rådsslutsatser om den nya strategin för klimatanpassning som EU-kommissionen presenterade i februari 2021. Miljö- och klimatministrarna förväntas välkomna strategin och stödja den övergripande visionen om att EU år 2050 ska vara ett samhälle som är motståndskraftigt mot klimatförändringarna och helt anpassat till de oundvikliga följderna av klimatförändringarna. 

På mötet kommer EU:s miljö- och klimatministrar även diskutera EU:s handlingsplan för nollutsläpp till luft, vatten och mark. Handlingsplanen innehåller en nollföroreningsvision för 2050 som innebär att föroreningar av luft, vatten och jord är reducerade till nivåer som inte längre anses skada hälsan eller naturliga ekosystem. Planen innehåller även sex nollföroreningsmål för 2030 för att uppnå visionen. Handlingsplanen antogs i maj i år.

På rådsmötet kommer Sverige tillsammans med Luxemburg och Frankrike även lyfta frågan om behovet att skydda pollinatörer.

Presskontakt

Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mer om mötet i miljörådet 10 maj

Portugisiska ordförandeskapet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.