Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen beslutar om bidrag till Asiatiska utvecklingsfonden (ADF)

Publicerad

Regeringen har beslutat att stödja Asiatiska utvecklingsbankens fond för låginkomstländer (ADF) med högst 211 miljoner kronor under perioden 2021–2024. Fonden spelar en viktig roll för att hjälpa Asiens låginkomstländers utveckling samt hantera Covid19- pandemins effekter och främja en grön ekonomisk återhämtning.

Den tolfte påfyllnaden av bidrag till ADF resulterade i en total påfyllnad om drygt 4 miljarder US dollar, en ökning med 7 procent jämfört med förra påfyllnaden. Finansieringsbehoven i utvecklingsländerna växer för att hantera de globala utmaningarna som förvärrats av Covid19-pandemin, klimatförändringar och ökad skuldsårbarhet. Sverige har bidragit till utformningen av fondens strategiska inriktning de kommande åren med positivt genomslag för prioriterade områden som klimat, jämställdhet, god samhällsstyrning och konfliktförebyggande insatser.

– Fattiga människor i Asiens folkrika låginkomstländer drabbas hårt av ökad fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar – globala utmaningar som förvärrats av Covid19-pandemins effekter. Genom ADF kan vi på ett effektivt sätt investera i en hållbar, grön och inkluderande ekonomisk utveckling, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Asiatiska utvecklingsbanken är en regional utvecklingsbank som bildades 1966 med målet att bekämpa fattigdom i Asien och Stillahavsområdet. Bankens fond för verksamhet i de fattigaste medlemsländerna, Asiatiska utvecklingsfonden, erbjuder förmånliga lån och gåvor vilket innebär att givarna fyller på fonden vart tredje år. Verksamheten har hög relevans för den svenska regeringens utvecklingspolitiska mål att skapa bättre förutsättningar och levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0448965
e-post till Robert Englund