Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen har beslutat om direktiv till åtgärdsplanering

Publicerad

Med anledning av riksdagsbeslutet om infrastrukturpropositionen får Trafikverket i uppdrag att presentera ett förslag till en ny trafikslagsövergripande nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033.

Regeringen har med anledning av riksdagsbeslutet nu beslutat om direktiv till åtgärdsplanering, vilket innebär att Trafikverket får i uppdrag att ta fram förslag till en ny nationell infrastrukturplan för perioden 2022–2033. Myndigheten ska ge förslag på åtgärder utifrån de prioriteringar som regeringen lämnat i infrastrukturpropositionen och direktivet.

Trafikverket ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 30 november 2021. Planförslaget kommer då att skickas ut på en bred remiss. Den nya nationella planen beräknas fastställas av regeringen under våren 2022.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00