Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen har beslutat om förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga flera åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19. Det gäller ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper, läkarintygsfri tid samt ersättning till företag för höga sjuklönekostnader. Beslut om förlängning av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19 är en följd av den extra ändringsbudget som beslutades av riksdagen den 23 juni samt vårändringsbudgeten för 2021, som beslutades av riksdagen den 16 juni.

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Regeringen har beslutat att förlänga ersättningen för karensavdrag och ersättningen till egenföretagare för de 14 första karensdagarna. Åtgärden gäller till och med den 30 september 2021.  

Ersättning till riskgrupper samt ersättning när skola eller förskola stänger

Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten till ersättning för vissa riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper. Regeringen har även beslutat att förlänga möjligheten till ersättning för föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn samt möjligheten till ersättning till föräldrar när skola eller förskola stänger.

De åtgärder som har förlängts är:

  • Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
  • Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper
  • Viss förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn
  • Viss tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger

Åtgärderna gäller till och med den 30 september 2021.

Läkarintygsfri tid till och med dag 14

Regeringen har beslutat att förlänga det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna för alla sjukskrivna. Åtgärden gäller till och med den 30 september 2021.

Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala

Regeringen har beslutat att förlänga kompensationen till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala. Åtgärden gäller till och med den 30 september 2021.

Undantag i sjukförsäkringen förlängs vid inställd vård eller rehabilitering

Regeringen har beslutat att förlänga bestämmelsen om att det ska vara möjligt att göra undantag från prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering dag 180 och 365.

Bestämmelsen gäller sedan tidigare fram till 30 juni 2021. Bestämmelsen förlängs nu till den 31 december 2021 efter att riksdagen den 16 juni beslutat om regeringens vårändringsbudget.

 

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter