Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen vill se kraftigt höjda straffavgifter vid transportfusk

Publicerad

Infrastrukturdepartementet remitterar förslag om bland annat kraftigt höjd avgift för de som bryter mot regler för cabotagetransporter. Syftet är att främja goda arbetsvillkor och rättvis konkurrens på vägarna.

- Det ska vara ordning och reda på våra vägar. Därför går nu regeringen fram med höjda sanktionsavgifter vid otillåtna cabotagetransporter och ett skärpt beställaransvar. Det innebär att Sverige kommer ha de högsta straffavgifterna i EU vid otillåtna cabotagetransporter. Budskapet är tydligt. De som ägnar sig åt fusk och fiffel hör inte hemma på våra vägar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Förslaget om höjd sanktionsavgift för otillåten cabotagetrafik innebär att sanktionsavgiften höjs till 60 000 kronor från nuvarande 40 000 kronor. Höjningen ska ytterligare avskräcka aktörer från att bryta mot reglerna.

Den remitterade promemorian innehåller även ett förslag om att Transportstyrelsens tillämpning om vad som utgör en cabotagetransport förs in i förordning. Vad som ska utgöra en cabotagetransport är väsentligt för att kunna utkräva ansvar när någon bryter mot regelverket och då behövs nationella bestämmelser utöver de som redan finns på EU-nivå.

Ytterligare ett förslag som remitteras är att justera beställaransvaret för cabotagetransporter för att klargöra att ansvar kan utkrävas även om transporten inte är fullbordad vid tidpunkten för en kontroll.

Remissvaren ska ha inkommit till Infrastrukturdepartementet senast den 26 augusti 2021.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00