Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Sänkt avgift för prövning ska underlätta för gymnasieelever som drabbats av pandemin

Publicerad

Covid-19-pandemin har fått negativa konsekvenser för gymnasieelever. I vårändringsbudgeten för 2021 föreslog regeringen därför en tillfällig sänkning av avgiften för att genomgå prövning för högre betyg för de elever som slutfört sin gymnasieutbildning under 2020 eller 2021. Nu blir förslaget verklighet.

Elever som slutfört sin gymnasieutbildning kan på nytt ges möjlighet att visa sina kunskaper genom så kallad prövning för att få högre betyg. Genom att kostnaden sänks för elever som inte har kunnat nå sin fulla potential under pandemin ökar möjligheten för dem att genomgå prövning och på så sätt höja sina betyg.

Efter att riksdagen sagt ja till förslagen i regeringens vårändringsbudget har regeringen nu tagit nästa steg och beslutat om en ändring av den förordning som reglerar prövning inom skolväsendet. Beslutet innebär att den avgift som huvudmannen för utbildningen kan ta ut från den person som genomgår prövningen sänks från dagens 500 kronor till högst 150 kronor. Under 2021 tillförs 15 miljoner kronor för ändamålet.

Sänkningen gäller endast för elever som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021, samt för ett prövningstillfälle per kurs. Avgiftssänkningen ska gälla fram till och med den 31 december 2021.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg