Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsminister Stefan Löfven tar emot Schweiz förbundspresident Guy Parmelin

Publicerad

Måndag den 14 juni tar statsminister Stefan Löfven emot Schweiz förbundspresident Guy Parmelin i Stockholm. Löfven och Parmelin kommer att diskutera relationen mellan länderna, bland annat på handels- och innovationsområdet. De kommer även att diskutera relationen mellan EU och Schweiz samt hur våra länder kan jobba ännu närmare varandra i multilaterala organ som FN och OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa).

Förbundspresident Parmelin kommer under sitt besök i Sverige även att tas emot av H.M. Konungen i audiens. Därutöver kommer han att träffa talman Andreas Norlén och delta vid ett innovationsseminarium i riksdagen, samt ha möten med näringsminister Ibrahim Baylan och med Ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. .

I anslutning till mötet med statsministern kommer ett samförståndsavtal om innovationssamarbete undertecknas mellan Vinnova och schweiziska motsvarigehten InnoSuisse.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.