Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Strängare straff vid brott mot djur

Publicerad

Regeringen lämnar idag över en lagrådsremiss om skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem vid brott mot djur. I lagrådsremissen föreslår regeringen att det ska införas ett nytt grovt djurplågeribrott i brottsbalken för de allvarligaste fallen av brott mot djur.

I den nya bestämmelsen i brottsbalken föreslås straffskalan vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Djurskyddskontrollmyndigheterna föreslås vidare besluta om sanktionsavgifter i vissa fall, för att även mindre allvarliga överträdelser ska mötas av en snabb och kännbar reaktion.

- I Sverige har vi en stark djurskyddslagstiftning och en hög djurskyddsnivå. Vi har många kunniga och duktiga djurhållare. Men i de fall någon inte lever upp till kraven i lagstiftningen behöver samhället gripa in med snabba och effektiva sanktioner. Vi föreslår därför de här förändringarna för att vässa systemet och ytterligare stärka djurskyddet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.  

I lagrådsremissen föreslås också att överträdelser av djurskyddslagstiftningen som ligger långt från lagstiftningens skyddsintresse att motverka djurlidande ska vara straffria. Kontrollmyndigheternas skyldighet att anmäla överträdelser till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten föreslås också förtydligas. Lagändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.