Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Strategisk planering för ökad kolsänka

Publicerad

Skogsstyrelsen och Jordbruksverket har idag fått i uppdrag av regeringen att strategiskt planera arbetet för ökad kolsänka. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 december 2022 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Myndigheterna ska strategiskt planera arbetet, inklusive vidareutveckla metoder, för att minska avgången av växthusgaser från jord- och skogsbrukets organogena jordar och öka kolinlagringen i åker- och betesmark. Detta bidrar till negativa utsläpp av växthusgaser och kan bidra till kompletterande åtgärder i det klimatpolitiska ramverket.

Den strategiska planeringen ska omfatta metodutveckling för åtgärder, kriterier och urval av lämpliga marker. I uppdraget ingår även utvärdering av åtgärdernas effekt på utsläpp och upptag av växthusgaser samt enhetlig dokumentation av utförda åtgärder som möjliggör uppföljning, underlag för klimatrapportering och redovisning gentemot riksdagen.

Skogsstyrelsen och Jordbruksverket ska för uppdragets genomförande samråda med Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser. Uppdraget finansieras med 1 500 000 kr per myndighet för 2021, respektive 2022.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.