Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Tidiga förhör som bevisning i brottmål

Publicerad

I dag beslutar regeringen en proposition som innebär utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål. Syftet är att få en mer modern, flexibel och effektiv handläggning av framför allt stora brottmål.

Enligt de nuvarande reglerna ska vittnen och andra förhörspersoner höras i samband med huvudförhandlingen. Konsekvenserna blir ofta att förhören hålls långt efter den inträffade händelsen. Det riskerar att öka påfrestningarna på enskilda förhörspersoner och kan leda till att tidigt lämnade uppgifter ändras eller dras tillbaka helt i domstol.

– Det är angeläget att tidiga förhör ska kunna användas som bevisning i framför allt större brottmål. Då är den förhörda personen mindre påverkad av vad andra har sagt eller vad som kan ha framkommit i media. Det minskar också risken för att vittnen och brottsoffer utsätts för hot vilket i sin tur kan få fler att våga vittna, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Prop. 2020/21:209 Utökade möjligheter att använda tidiga förhör

Regeringens förslag innebär en mer flexibel och effektiv handläggning av brottmål. En utökad möjlighet att använda tidiga förhör kan ge mer tillförlitlig bevisning. Förslagen kan också leda till kortare häktningstider och minskad isolering av frihetsberövade personer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.