Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth inledningstalar på internationellt möte om trafiksäkerhet för motorcyklister

Publicerad

Idag, den 9 juni, inledningstalar infrastrukturminister Tomas Eneroth på en internationell digital träff om trafiksäkerhet för motorcyklister. På mötet deltar bland annat representanter från internationella motorcykelbranschen och generalsekreteraren för International Transport Forum (ITF).

Mötet är en uppföljning av den globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet som hölls i Stockholm i februari 2020. Fokus är på Stockholmsdeklarationen som antogs under ministerkonferensen och vad den innebär för arbetet med trafiksäkerhet för motorcyklister.

Under mötet kommer Tomas Eneroth bland annat att dela med sig av Sveriges arbete för att öka trafiksäkerheten för motorcyklister.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 9753
e-post till Lovisa Alm