Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag att bedöma och redovisa långsiktigt behov av vaccin mot covid-19

Publicerad

(Ny version) Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att bedöma och redovisa kommande behov av vaccin mot covid-19 i Sverige. Syftet är att skapa underlag för nya inköp. Men även att kunna ta ställning till om Sverige kan donera eller vidareförsälja vaccin, och i så fall i vilken mängd.

-Över fem miljoner vaccinationer har hittills utförts. Nu behöver vi skapa en god beredskap inför olika tänkbara scenarier kring det framtida behovet av vaccin mot covid-19, säger socialminister Lena Hallengren.

Bedömningen ska omfatta olika scenarier för behoven och ges kvartalsvis fram till och med år 2023. Scenarierna ska grundas på olika antaganden om hur länge vaccination ger skydd, nya virusvarianters påverkan på behovet av vaccin samt vilka grupper som kan komma att behöva vaccineras.

Av redovisningen ska bland annat framgå hur fördelningen mellan olika typer av vaccin bör se ut samt det antal doser som bedöms krävas för att uppnå och bibehålla önskad effekt. Av Folkhälsomyndighetens redovisning ska även framgå om ett överskott av vaccin mot covid-19 bör lagerhållas för att ta höjd för eventualiteter, och i så fall från vilken eller vilka tillverkare och i vilken kvantitet.

Rättelse

I en tidigare version av detta pressmeddelande framgick det att fem miljoner svenskar fått sin första vaccindos. Det korrekta är att över fem miljoner vaccinationer har utförts.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström