Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att utveckla och sprida arbetssätt för att kommuner ska kunna etablera kontakt med våldsutsatta

Publicerad

Utifrån de särskilda förutsättningar som råder med anledning av coronapandemin så ger regeringen Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att fortsätta utveckla och sprida effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna etablera kontakt med våldsutsatta och nå ut med information om våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Uppdraget är en förstärkning av ett tidigare uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten som handlade om att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck och hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. I arbetet med det tidigare uppdraget såg Jämställdhetsmyndigheten att det fanns stora skillnader i kommuners arbetssätt och stöd, i synnerhet gentemot vissa särskilt utsatta grupper. Myndigheten sammanställde och spred goda exempel och framgångsrika arbetssätt till kommunerna och tog även tillsammans med länsstyrelserna fram ett särskilt anpassat informationsmaterial.

I fortsättningsuppdraget ska Jämställdhetsmyndigheten fokusera på att ytterligare utveckla och sprida metoder, informationsmaterial och arbetssätt som ska underlätta för kommuner att nå grupper som riskerar att vara särskilt våldsutsatta under coronapandemin. Det handlar exempelvis om personer med funktionsnedsättning, barn och äldre, hbtqi-personer, personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, personer utsatta för prostitution och människohandel, samt barn och unga som utsätts för övergrepp via nätet. Alla våldsutsatta som behöver hjälp och stöd ska kunna få det, trots pandemi och oavsett var de bor.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2022.

 

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.