Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om snabbspår för personlig skyddsutrustning förlängs

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga Arbetsmiljöverkets uppdrag om tillfälliga tillstånd för personlig skyddsutrustning. Syftet med uppdraget är att säkerställa tillgången till säker personlig skyddsutrustning under pandemin.

Regeringen gav i april 2020 Arbetsmiljöverket i uppdrag att säkerställa förfarandet för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas. Uppdraget löpte till den sista december 2020 men förlängdes under hösten till den 30 juni 2021.

Hittills har det kommit in 231 ansökningar till Arbetsmiljöverket som har beslutat om 114 tillfälliga tillstånd. Totalt har Arbetsmiljöverket beviljat tillfälligt tillstånd till 259,6 miljoner produkter.

Regeringen konstaterar att spridningen av covid-19 fortsatt pågår och att det därför finns ett fortsatt behov av att säkerställa tillgången till personlig skyddsutrustning. Regeringen förlänger därför Arbetsmiljöverkets uppdrag.

Uppdraget förlängs till den 31 december 2021. Uppdraget kan även avslutas tidigare om EU-kommissionen upphäver den rekommendation som kommissionen beslutade om i mars 2020, om att marknadskontrollmyndigheter under vissa omständigheter får tillåta personlig skyddsutrustning som saknar CE-märkning.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00