Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till Försäkringskassan för att förbereda införandet av familjeveckan

Publicerad

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbereda införandet av familjeveckan. Försäkringskassan får uppdraget för att de i tid ska kunna starta utvecklingen av it-system för handläggning, vilket kräver flera månaders utvecklingsarbete innan ett förslag kan träda i kraft.

- Det här är ett viktigt steg för att förbereda införandet av familjeveckan, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Uppdraget handlar bland annat om att utveckla ett it-system som möjliggör automatiserad handläggning. Myndigheten behöver även förbereda sig på andra sätt eftersom en helt ny förmån införs som kommer innebära många beslut och utbetalningar.

Försäkringskassan ska slutredovisa uppdraget senast den 31 mars 2022.

Familjeveckan ska underlätta för förvärvsarbe­tande föräldrar att kombinera arbetsliv och familjeliv, förbättra för­utsättningarna för föräldrar att förvärvsarbeta, främja minskat del­tidsarbete samt ge föräldrar till något äldre barn bättre möjlig­heter att i vissa situationer vara lediga tillsammans med barnen.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz