Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till SCB att utveckla insamlingen av barns levnadsförhållanden

Publicerad

Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att utveckla datainsamlingen av barns levnadsförhållanden.

SCB genomför årligen undersökningar av levnadsförhållanden i Sverige. Statistiken i undersökningen av barns levnadsförhållanden baseras på de fall där barn i åldrarna 12–18 år, som bor minst halvtid i intervjupersonernas hushåll, har valt att svara på frågor i ett särskilt formulär. Frågorna till barnen handlar bland annat om situationen i skolan, vad de gör på sin fritid och hur de mår.

Antalet barn som intervjuas per år har minskat till ungefär 550 barn de senaste åren, vilket innebär att det blir allt svårare att dra statistiska slutsatser från de insamlade uppgifterna.

–  För att vi ska kunna lära om barns levnadsförhållanden i Sverige och följa utvecklingen över tid behöver vi ha pålitliga underlag, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen har därför gett SCB i uppdrag att utveckla datainsamlingen för undersökningen med målsättningen att detta kan leda till en metod att samla in uppgifter om barns levnadsvillkor som kan genomföras varaktigt över tid.

Senast den 31 januari 2022 ska uppdraget redovisas till regeringen.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter