Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning om offentliggörande av skatt land-för-land inom EU

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera EU-direktivet om offentlig land-för-land-rapportering. De nya reglerna i direktivet innebär att stora multinationella företag som bedriver verksamhet inom EU ska offentliggöra den skatt de betalar land-för-land.

Dir. 2021:46 Genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncernredovisningar

Informationen ska publiceras i en särskild rapport som också ska innehålla en del annan skatterättslig information om företaget. Rapporten ska hållas tillgänglig för allmänheten på företagets webbplats under minst fem år.

Utredaren ges i uppdrag att föreslå vilka författningsändringar som behövs för att genomföra EU-direktivet. Utredaren har även fått i uppdrag att bedöma tre frågor som rör års- och koncernredovisning.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00