Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Våldsförebyggande insatser gentemot unga i partnerrelationer ska stödjas

Publicerad

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att stödja arbetet för att stötta unga som har utsatts för våld. I uppdraget ingår också att Jämställdhetsmyndigheten ska lämna förslag på hur stödet till unga våldsutsatta kan stärkas ytterligare. Unga som lever i en hederskontext är en extra sårbar grupp när det gäller våld i ungas partnerrelationer. Beslutet om uppdraget till Jämställdhetsmyndigheten är en följd av vårändringsbudgeten för 2021, som beslutades av riksdagen den 16 juni. Vårändringsbudgeten bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Inom ramen för uppdraget ska Jämställdhetsmyndigheten även genomföra insatser riktade till unga män som utövar våld och kontroll i sina relationer. Vid uppdragets genomförande ska Jämställdhetsmyndigheten inhämta synpunkter från Brottsförebyggande rådet (Brå), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum).

Jämställdhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 8 miljoner kronor under 2021, varav 7 miljoner kronor får fördelas till civilsamhällesorganisationer som bedriver insatser mot våld i ungas partnerrelationer. Syftet är att stärka det pågående arbetet mot ungas våld i parrelationer för att snabbt nå ut till unga våldsutsatta och unga förövare, vilket även stärker det långsiktiga arbetet.

Presskontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.