Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Beslut rörande utfodring av vilt

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om ändringar i jaktförordningen som innebär begränsningar i länsstyrelsernas möjlighet att förbjuda eller ställa upp villkor för utfodring av vilt. Ändringarna innebär också en utvidgning av Naturvårdsverkets möjlighet att föreskriva om åteljakt.

Ändringarna i jaktförordningen motsvarar de uttalanden om kommande förordningsändringar som regeringen gjorde i propositionen Utfodring av vilt och som bifölls av riksdagen den 22 juni i år.

Dagens beslut innebär att beslut om förbud mot eller villkor för utfodring enligt huvudregeln bara får omfatta utfodring av klövvilt. Ett sådant beslut får dock även omfatta utfodring av annat vilt, om utfodringen bedrivs på ett sådant sätt att klövvilt kan nyttja fodret.

Beslutet innebär vidare att utfodring i form av saltstenar, viltåkrar eller foder som placeras på åtelplatser för att bedriva åteljakt inte får förbjudas eller villkoras. Härutöver får Naturvårdsverket rätt att meddela föreskrifter om åteljakt efter samtliga viltarter, och inte bara efter vildsvin som gäller idag.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 oktober 2021.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord