Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

En säker vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

Publicerad

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att den ska återkomma med en skrivelse som innehåller en bedömning av de insatser som krävs för att vården inom Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem ska vara säker, och för att en placering ska ge den unge den vård och behandling som krävs. Skrivelsen överlämnas nu till riksdagen.

Regeringens huvudsakliga bedömning är de åtgärder som har vidtagits, och de åtgärder som initierats på senare tid, kommer att få positiva effekter för vården av ungdomar på SiS särskilda ungdomshem framöver.

Regeringen har i flera omgångar tillfört medel så att SiS har kunnat utveckla sin kapacitet, kvalitet och säkerhet. Den tekniska och fysiska säkerheten hos myndigheten har till exempel stärkts genom riktade satsningar på skalskydd och perimeterskyddet på vissa institutioner, samt modernare kameror och förstärkta elektroniska låsanordningar i ungdomarnas bostadsrum och i gemensamma utrymmen. Regeringen har även föreslagit en rad åtgärder av betydelse för vården vid de särskilda ungdomshemmen.

Regeringen är dock medveten om att det kvarstår arbete med att åtgärda brister i SiS ungdomsvård, och avser att fortsätta verka för att vården ska bli så ändamålsenlig och rättssäker som möjligt. Det handlar bland annat om att stärka arbetet inom kompetensförsörjning och utbildning, stärka och tydliggöra vårdkvaliteten och vårdkedjan samt följa upp några av de särskilda befogenheterna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Nadja Yusuf
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00