Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om nya regler för anmälan om avstämning kopplat till korttidspermittering på remiss

Publicerad

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om att arbetsgivare som har inkommit med anmälan om avstämning av korttidsarbete för sent ska få en ny möjlighet att lämna in en anmälan om avstämning. Det föreslås också ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning.

Förslaget riktar sig till arbetsgivare som fått beslut från Tillväxtverket om att de är skyldiga att betala tillbaka allt preliminärt stöd på grund av att anmälan om avstämning har kommit in för sent. Dessa arbetsgivare får en möjlighet att lämna in en ny anmälan om avstämning. Avstämningen ska hanteras på motsvarande sätt som enligt bestämmelserna i lagen om stöd vid korttidsarbete. Om avstämningen visar att arbetsgivaren har rätt till slutligt stöd ska arbetsgivaren helt eller delvis få tillbaka preliminärt stöd.

I promemorian föreslås också att en arbetsgivare som inte har lämnat in en anmälan om avstämning i rätt tid ska föreläggas att lämna in en sådan anmälan. Arbetsgivaren ska vara skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd först om ett sådant föreläggande inte följs.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.