Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Höjd biblioteksersättning för litterära upphovsmän

Publicerad

Författare, illustratörer, fotografer med flera vars verk lånas ut på bibliotek får högre ersättning när biblioteksersättningen nu höjs. Regeringen har beslutat om ett nytt grundbelopp för biblioteksersättningen efter överenskommelse med Sveriges Författarförbund, Föreningen Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund.

Biblioteksersättningens storlek bestäms genom att det totala antalet utlån av svenska originalverk och verk i svensk översättning multipliceras med ett visst grundbelopp.

Biblioteksersättningens grundbelopp höjs nu från 2021 års ersättning på 1 krona och 92 öre till 2 kronor för 2022 och 2 kronor och 4 öre för 2023. Den totala ersättningen för 2022 uppgår till 184 732 000 kronor, vilket är en höjning med 3 696 000 kronor jämfört med 2021.

Biblioteksersättningen betalas årligen ut av staten till Sveriges författarfond som ersättning för att författares, illustratörers och fotografers verk får lånas ut avgiftsfritt från folk- och skolbibliotek. Ersättningen ska bidra till att förbättra upphovsmännens ekonomiska villkor.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Daniel Dickson
tf Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-8208489
e-post till Daniel Dickson