Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kartläggning av hälsodata inom hälso- och sjukvården

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga data inom hälso- och sjukvården som kan vara av nationellt intresse men som idag inte finns samlat på nationell nivå.

Användningsområdena för hälsodata är många och breda. Hälsodata av nationellt intresse kan handla om deltagande i screeningprogram för att till exempel upptäcka cancer eller data för lägesbilder över kapaciteten i sjukvården

Uppdraget att kartlägga hälsodata ska inkludera data som andra aktörer utöver Socialstyrelsen, som till exempel kommuner och regioner, kan ha behov av. I arbetet ska Socialstyrelsen ta hänsyn till att den personliga integriteten säkerställs.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.