Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Lärosätens möjlighet att hyra ut bostäder till alla grupper av studenter förlängs

Publicerad

Pandemin har medfört ett minskat antal inresande utbytesstudenter och gästforskare. Nu förlängs möjligheten för statliga universitet och högskolor att tillfälligt få hyra ut bostäder till alla grupper av studenter.

I juli 2020 beslutade regeringen om en ny förordning som gör det möjligt för statliga universitet och högskolor att tillfälligt hyra ut bostäder avsedda för utbytesstudenter och gästforskare till andra studenter vid universitet eller högskolan. Nu har regeringen beslutat att förlänga förordningen till och med den 31 januari 2022. Därmed undviks kraftigt ökade kostnader på grund av minskade hyresintäkter och lärosätena behöver inte säga upp befintliga lägenheter för uthyrning för att minska kostnaderna.

Presskontakt

Samuel Guron
T.f. pressekreterare, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-232 46 74
e-post till Samuel Guron