Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Moderna miljötillstånd ska underlätta för den gröna omställningen

Publicerad

Nu tar regeringen ytterligare steg för att främja den gröna omställningen genom att skapa förutsättningar för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning.

– Klimatomställningen kan inte vänta och därför behöver vi underlätta för de som vill vara med i den gröna omställningen. En modern och effektiv tillståndsprocess är en viktig pusselbit i det arbetet. Genom dagens beslut tar vi ytterligare steg i rätt riktning, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

En snabb grön omställning förutsätter moderna och effektiva tillståndsprocesser och regeringen prioriterar frågan högt. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. En förutsättning för att nå dit är att verksamhetsutövare som har ambitiösa planer för omställning kan genomföra dessa så snabbt som möjligt.

Regeringen utökar därför uppdraget till Miljöprövningsutredningen (M 2020:06). Utredningen ska, utöver sitt tidigare uppdrag, bland annat utreda.

  • Om det bör införas ett begränsat förtursförfarande för mål och ärenden om tillstånd som innebär en omställning för en verksamhet som på ett väsentligt sätt bidrar till att nå klimatmålen.
  • Samt om hur tidsbegränsning av tillstånd och omprövning av tillstånd och villkor kan bli effektiva medel för att säkerställa att verksamheter bedrivs med moderna miljövillkor i syfte att nå miljö- och klimatmålen. Regeringen lämnar även uppdrag till länsstyrelserna och till Domstolsverket att utvärdera om det finns förutsättningar att utveckla en eller flera e-tjänster för någon eller några typer av tillståndsansökningar enligt miljöbalken.

I och med beslutet om tilläggsdirektiv förlängs utredningstiden och slutredovisning sker senast den 31 maj 2022. Tidigare var slutredovisning satt till 15 december 2021.

Domstolsverket respektive länsstyrelserna ska redovisa sina respektive uppdrag att utveckla e-tjänster för tillståndsansökningar senast den 1 december 2021.

Presskontakt

Robert Englund
Tf Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Mobil 073-044 89 65
e-post till Robert Englund

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.