Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nytt bidrag för att flytta fordonsvrak

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en förordning om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som ska skrotas.

Fordonsvrak kan utgöra en risk för miljön och innebära en skaderisk. Genom det nya bidraget kan fler fordon tas om hand och återvinnas.

– Bidraget ska möjliggöra att fler kommuner kan skrota fordonsvrak för att minska riskerna för skada på miljön och för att omhänderta värdefulla metaller i linje med utgångspunkterna i den cirkulära ekonomin, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Bidraget kan uppgå till högst 5 000 kronor per fordon och administreras av Naturvårdsverket. Förordningen träder i kraft den 1 september 2021.

Presskontakt

Robert Englund
Tf Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Mobil 073-044 89 65
e-post till Robert Englund