Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nytt utrikesråd för internationellt utvecklingssamarbete i Utrikesdepartementet

Publicerad

Regeringen har idag utsett Helen Eduards till utrikesråd för internationellt utvecklingssamarbete i Utrikesdepartementet.

Helen Eduards tjänstgör för närvarande som enhetschef för enheten för Europeiska unionen (UD EU). Hon har tidigare varit ambassadör i Wien, enhetschef för enheten för styrning av utvecklingssamarbetet (UD USTYR) och biträdande chef för Afrikaenheten. Helen Eduards har också tjänstgjort vid FN-representationen i New York och på statsrådsberedningen.

Helen Eduards tillträder sin nya befattning 15 augusti 2021.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst