Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Överenskommelse om tillfrisknandebevis i digitala covidbevis

Publicerad

Idag lanseras de nya digitala vaccinationsbevisen för covid-19 som ska underlätta vid resor inom EU. Den digitala tjänsten kommer innehålla bevis om vaccination mot covid-19, bevis om negativt test samt tillfrisknande från covid-19. Nu har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingått en överenskommelse om förutsättningarna för regionernas inrapportering av underlag för tillfrisknandebevis.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tidigare ingått en överenskommelse om ökad nationell testning för covid-19 för 2021. Nu har parterna ingått en tilläggsöverenskommelse om förutsättningarna för inrapporteringen avseende tillfrisknande från covid-19 till covidbevisen. Tilläggsöverenskommelsen innebär att regeringen satsar ytterligare 100 miljoner kronor under 2021 för att säkerställa inrapporteringen från regionerna till covidbevisen i de delar som rör tillfrisknande, varav sju miljoner går till SKR för arbete med bland annat säkerhets- och behörighetslösningar för inrapporteringen Regionerna erhåller ersättning i efterhand per fullständig rapportering.

Information till covidbevisen avseende vaccination hämtas från Nationella vaccinationsregistret medan information gällande negativa testresultat främst ska tillhandahålls av kommersiella testaktörer. Denna överenskommelse avser endast regionernas inrapportering av information avseende tillfrisknande.

Överenskommelsen tydliggör att E-hälsomyndigheten ska tillhandahålla ett webbgränssnitt för inrapportering av underlag för tillfrisknandebevis. Inrapportering kan genomföras när webbgränssnittet är på plats, vilket det ska vara senast 12 augusti i enlighet med EU-förordningen. Regionerna ska enligt överenskommelsen när en enskild person begär det rapportera in uppgifter om tillfriskande från covid-19 till E-hälsomyndigheten, som utfärdar de digitala covidbevisen. Endast positiva PCR-test tagna av hälso- och sjukvårdspersonal kan ligga till grund för tillfrisknandebevisen, testet ska vara taget minst 11 dagar innan utfärdande och kan utgöra underlag för ett tillfrisknandebevis upp till 180 dagar efter att det tagits.

De digitala covidbevisen ska underlätta vid resor inom Europa och är utformade på samma sätt inom hela EU. Den som har vaccinerats mot covid-19 kommer från 1 juli att kunna beställa ett vaccinationsbevis via e-tjänsten som hanteras av E-hälsomyndigheten. Tjänsten kommer under kommande veckor att kompletteras med bevis om negativa testresultat och om man tillfrisknat från covid-19.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.