Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen, myndigheter och kommuner rustar för höjd brandberedskap vid skogsbränder

Publicerad

Sedan 2018 års skogsbränder har Sveriges förmåga och beredskap att bekämpa skogsbränder förbättrats avsevärt. Många kommunala räddningstjänster har vidtagit flera åtgärder efter 2018 för att förstärka sin beredskap och förmåga att effektivt kunna hantera omfattande räddningsinsatser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har dessutom tillförts medel för att kunna stärka sin förmåga att stödja kommunerna vid omfattande räddningsinsatser.

Samhällets räddningstjänstaktörer har vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra samhällets förmåga att hantera stora bränder och andra olyckor. I dagsläget har Sverige ett större antal resurser som kan aktiveras vid skogsbränder i form av helikoptrar, skopande flygplan och skogsbrandsdepåer. Även satellitövervakning testas för att upptäcka bränder i ett tidigt skede. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför bland annat kontinuerliga analyser utifrån SMHI:s brandriskanalyser, och utifrån det fattas beslut om lämpliga åtgärder och beredskap. Brandriskanalyserna bidrar bland annat till att skogsbränder kan bekämpas i ett tidigt stadium.

– Att stärka Sveriges förmåga att bekämpa skogsbränder och andra kriser är en viktig del i arbetet med att bygga ett starkare samhälle. Det är glädjande att se den avsevärda förbättring som skett inom Sveriges skogsbrandsberedskap sedan de omfattande bränderna 2014 och 2018. Vi behöver fortsätta att säkerställa att vi har en långsiktigt hållbar brandbekämpning och en förmåga att effektivt kunna hantera omfattande räddningsinsatser när behovet uppstår, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg