Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Regeringen stödjer EU-kommissionen i mål mot Polen

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har idag beslutat att stödja EU-kommissionen i ett mål mot Polen som den väckt vid EU-domstolen. Det handlar om brister i de polska domstolarnas oberoende, vilket är själva kärnan i en rättsstat.

Kommissionens kritik gäller flera punkter:

  • Högsta domstolen har en avdelning för disciplinära mål vars oavhängighet och opartiskhet inte är garanterad.  Det är allvarligt eftersom avdelningen fått befogenhet att fatta beslut i frågor som direkt påverkar domares ställning och ämbetsutövning, inklusive att ge möjlighet att låta dem åtalas eller häktas. EU-domstolen har tidigare sagt att Polen måste suspendera avdelningens verksamhet, men det har landet ännu inte följt. 
  • Polen tillåter inte sina nationella domstolar att granska efterlevnaden av EU:s krav på att en domstol ska vara oavhängig och opartisk och ha inrättats enligt lag.
  • Det kan klassificeras som en disciplinär förseelse om en domstol ändå granskar kravet på att en domstol ska vara oavhängig och opartisk och ha inrättats enligt lag.
  • Alla domare är ålagda att lämna information om medlemskap i en yrkesorganisation eller förening, och också om medlemskap i ett politiskt parti, liksom att offentliggöra informationen.

Till detta kommer att den polska författningsdomstolen nyligen ifrågasatt om alla beslut av EU-domstolen behöver efterlevas, och därmed skapat tvivel om unionsrättens företräde kommer att respekteras.

Regeringen ser med fortsatt oro på utvecklingen i Polen, särskilt när det gäller rättsväsendets oberoende. På grund av att frågan om domstolars oberoende är särskilt viktig anser regeringen det angeläget att Sverige intervenerar i det här målet, till stöd för kommissionen. Detta för att visa ett tydligt stöd för kommissionens talan i domstolen, när EU:s gemensamma värden inklusive rättsstatsprincipen nu så tydligt utmanas.

Det är en ovanlig åtgärd att intervenera på det här sättet. Det är tredje gången någonsin som Sverige intervenerar i ett fördragsbrottsmål om rättsstatens principer i EU-domstolen.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00